Transport gratuit la nivel mondial la ceasuri

legal

ANUNȚ JURIDIC

Conform obligației de informații conținute în articolul 10 din Legea 34 / 2002, din 11 din iulie, Serviciile Societății Informaționale și Comerț Electronic, următoarele date sunt reflectate: compania care deține domeniul web este FIGGEN INTERNATIONAL WATCH GROUP SLU (denumită în continuare „Ceasuri Figgën”), cu adresa în acest scop în Calle Madanela 73, 4ª Planta Puerta H, Lugo, 27191 înregistrată în Registrul Comerțului din Lugo în volumul 514, Înregistrarea 1 a Cartii din Societăți, Folio 61, Foaie LU-19427. E-mail de contact: info@figgenco.com și număr CIF: B 27502186.

Orice persoană care accesează acest site web își asumă rolul de Utilizator, angajându-se cu respectarea și respectarea riguroasă a prevederilor prezentate, precum și cu orice altă dispoziție legală care se poate aplica.

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

Accesați site-ul web Figgën Watches. Paginile web care alcătuiesc acest site web pot fi vizitate în mod liber de către utilizatori și gratuit, cu condiția utilizării lor exclusiv personale.

Utilizarea acestui site web implică acceptarea acestui aviz legal.

Utilizatorul accesează în mod voluntar acest site web, ceea ce implică faptul că îl va utiliza în conformitate cu această notificare legală, restul notificărilor și clauzelor legale, Legea, morala, buna-credință și / sau bunele obiceiuri.

Figgën Watches își rezervă dreptul de a modifica fără notificare prealabilă conținutul acestui aviz legal, prin urmare, și pentru utilizarea corectă a site-ului Web, vă recomandăm să vizitați această secțiune periodic. De asemenea, Figgën Watches își rezervă dreptul de a refuza sau retrage accesul la acest Website și / sau la serviciile conținute de acesta, în orice moment și fără notificare prealabilă, oricărui Utilizator care nu respectă prevederile prezentului aviz legal și , în special, cu ceea ce este stabilit în paragraful anterior.

În general, nu este necesară înregistrarea prealabilă ca utilizator al acestui site web. Cu toate acestea, utilizarea anumitor servicii și / sau conținut poate necesita o identificare și / sau înregistrare prealabilă, în modul indicat în fiecare caz. Paginile limitate la Utilizatori autorizați anterior de Figgën Watches prin înregistrare, necesită ca Utilizatorul să nu dezvăluie numele de utilizator și parola către terți, care sunt personale și netransmisibile. Utilizatorul își asumă răspunderea pentru orice daune, directe sau indirecte, care ar putea rezulta din folosirea sa greșită, precum și din cesiunea sa către terți. În orice moment Figgën Watches din motive de securitate, puteți modifica parola Utilizatorului, notificându-le în avans.

Utilizatorul se angajează să utilizeze în mod corespunzător conținutul și serviciile (cum ar fi servicii de consultanță, forumuri de comentarii / discuții) pe care Figgën Watches le oferă prin intermediul acestui site Web. Cu o natură enunțativă, dar care nu limitează, pentru a nu le folosi pentru:

- să se implice în activități ilegale, ilegale sau contrare bunei-credințe și ordinii publice;

- Difuzarea conținutului sau a propagandei de natură rasistă, xenofobă, pornografic-ilegală, de scuze a terorismului sau tentativă împotriva drepturilor omului;

- Cauzând daune sistemelor fizice și logice ale Figgën Watches, ale furnizorilor săi sau ale terților, introducând sau răspândind viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau logice care ar putea provoca daunele menționate anterior.

Acest site Web este moderat. Figgën Watches își rezervă dreptul de a retrage toate comentariile și contribuțiile care încalcă respectul pentru demnitatea persoanei, care sunt discriminatorii, xenofobe, rasiste, pornografice, care amenință tinerețea sau copilăria, ordinea sau siguranța publică sau care, în opinia sa, nu ar fi potrivit pentru publicare. În orice caz, Figgën Watches nu va fi responsabil pentru opiniile exprimate de Utilizatori prin forumuri, birouri, comentarii sau alte instrumente de participare.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Figgën Watches, de la sine sau ca destinatar, este proprietarul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și industrială a site-ului său web, precum și a elementelor conținute de acesta (cu exemple, imagini, sunet, audio, video, software sau texte ; mărci sau logo-uri, combinații de culori, structură și design, selecția materialelor utilizate, programe de calculator necesare funcționării, accesului și utilizării sale etc.), deținute de Figgën Watches sau de autorizatorii săi. Toate drepturile rezervate. În virtutea dispozițiilor articolelor 8 și 32.1, paragraful al doilea, din Legea cu privire la proprietatea intelectuală, reproducerea, distribuția și comunicarea publică, inclusiv modalitatea sa de punere la dispoziție, a tuturor sau a unei părți din dispoziții, sunt expres interzise. conținutul acestui site web, în ​​scop comercial, pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, fără autorizarea expresă a Figgën Watches. Utilizatorul se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de Figgën Watches. Puteți vizualiza elementele portalului și puteți chiar să le imprimați, să le copiați și să le stocați pe hard disk-ul computerului sau pe orice alt suport fizic, cu condiția să fie, exclusiv și exclusiv, pentru uz personal și privat. Utilizatorul trebuie să se abțină de la ștergerea, modificarea, sustragerea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau a unui sistem de securitate care a fost instalat pe paginile Figgën Watches.

EXCLUZIE DE GARANȚI ȘI RESPONSABILITATE

Figgën Watches nu este responsabil, în niciun caz, pentru daunele de orice fel care pot provoca, de exemplu: erori sau omisiuni în conținut, lipsa disponibilității portalului sau transmiterea de viruși sau programe dăunătoare sau dăunătoare în conținutul, în ciuda adoptării tuturor măsurilor tehnologice necesare pentru evitarea acestuia.

MODIFICARI

Figgën Watches își rezervă dreptul de a efectua fără notificare prealabilă modificările pe care le consideră adecvate în portalul său, putând modifica, șterge sau adăuga atât conținutul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia, cât și modul în care sunt prezentate sau localizate. în portalul tău.

Ceasurile Figgën pot modifica oricând condițiile stabilite aici, fiind publicate în mod corespunzător așa cum apar aici. Valabilitatea condițiilor menționate mai sus se va baza pe expunerea lor și va fi valabilă până când vor fi modificate de către alte persoane publicate în mod corespunzător.

LEGĂTURI ȘI HYPERLINKS

În cazul în care link-uri sau hyperlink-uri către alte site-uri de internet sunt disponibile pe site-ul web, Figgën Watches nu va exercita niciun tip de control asupra site-urilor și conținutului menționat. În nici un caz Figgën Watches nu își va asuma nicio responsabilitate pentru conținutul oricărui link aparținând unui site web terț și nici nu va garanta disponibilitatea tehnică, calitatea, fiabilitatea, acuratețea, lărgimea, veridicitatea, validitatea și constituționalitatea oricăror materiale sau informații conținute în oricare dintre cele menționate. hyperlink-uri sau alte site-uri de internet. De asemenea, includerea acestor conexiuni externe nu va implica niciun tip de asociere, fuziune sau participare cu entitățile conectate.

GENERAL

Figgën Watches va urmări încălcarea acestor condiții, precum și orice utilizare necorespunzătoare a portalului său prin exercitarea tuturor acțiunilor civile și penale care pot corespunde prin lege.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Aceste condiții vor fi guvernate sau interpretate în conformitate cu legislația spaniolă în ceea ce nu este stabilit în mod expres.

Figgën Watches și Utilizatorul sunt de acord să supună orice litigiu care poate apărea din furnizarea produselor sau serviciilor către instanțele și tribunalele de la domiciliul părții cumpărătoare, în cazul în care Utilizatorul este consumator final sau, dacă este cazul, instanțelor și instanțelor de Lugo dacă Utilizatorul este o companie.